KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

BETIKAM-MED Kamil Wyrzykowski 

Ratownictwo Medyczne Łódź  

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest  BETIKAM-MED Kamil Wyrzykowski Łódź,ul. Serdeczna 4/28

Z administratorem danych osobowych w sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się :

  1. za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 93-313 Łódź,ul. Serdeczna 4/28

  2. poprzez email:  ratownictwomedyczne622@gmail.com

 

II. Cele i podstawy przetwarzania.

· ustalenie tożsamości pacjenta – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

· udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym transport pacjenta – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

· prowadzenie dokumentacji medycznej – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

· zarządzanie procesem udzielanie świadczeń – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

· realizacja praw pacjenta – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

· kontakt z pacjentem (ustalenie lub zmiana terminu transportu) – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

· rozliczanie świadczeń – Art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO

· dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,

· prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

· zabezpieczenie prawnych interesów ADO związanych z prawidłową realizacją świadczonych usług (nagrywanie rozmów telefonicznych), na podstawie zgody wyrażonej przez dzwoniącego – Art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO,

III. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą :

  1. upoważnieni pracownicy firmy BETIKAM-MED Kamil Wyrzykowski 

  2. podmioty,  którym  mamy  obowiązek  przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy oraz organy administracji publicznej.

 

IV. Okres przechowywania danych.
Państwa  dane osobowe będą przetwarzane do czasu, aż nie wycofają Państwo swojej  zgody na ich przetwarzanie.

 

V. Prawa osób, których dane dotyczą:
 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

· prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

· prawo do przenoszenia danych;

· prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

· prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli zgoda była wymagana.

 

VI. Informacja o wymogu i dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku niepodania tych danych administrator może odmówić realizacji działań (wykonania umowy) objętych zakresem zgody.